Osiągnięcia

Wygrana kwota: łącznie ok. 180.000 zł przy 50% przyczynienia

Data wypadku: 1999
Osoba zmarła: mąż, ojciec
Osoba roszcząca: żona, dzieci
Data wyroku: 2014

Wygrana kwota: łącznie ok. 800.000 zł

Data wypadku: 2012
Osoba zmarła: matka, córka, siostra
Osoba roszcząca: dzieci, rodzice, siostra
Data wyroku: 2014

Wygrana kwota: łącznie ponad 800.000 zł plus ponad 200.000 zł z likwidacji szkody

Data wypadku: 2012
Osoba zmarła: córka, matka, siostra
Osoba roszcząca: rodzice, dzieci, rodzeństwo
Data wyroku: 2014

Wygrana kwota: łącznie ok. 600.000 zł

Data wypadku: 2011
Osoba zmarła: mąż, ojciec, syn
Osoba roszcząca: żona, dzieci, matka
Data wyroku: 2013

Wygrana kwota: łącznie ok. 360.000 zł

Data wypadku: 2011
Osoba zmarła: syn, brat
Osoba roszcząca: rodzice, brat
Data wyroku: 2013