Celem strategicznym Rodzinnego Centrum Odszkodowań S.A. jest budowa rozpoznawalnej, ogólnopolskiej spółki doradczej, specjalizującej się w usługach dla klientów indywidualnych w obszarze zastępstwa poszkodowanych w postępowaniach mających na celu uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za wszelkie skutki zdarzeń rodzących odpowiedzialność sprawców oraz ubezpieczycieli.

Podstawowym celem strategicznym jest dynamiczny rozwój pozwalający w szybkim czasie na osiągnięcie istotnej pozycji na rynku odszkodowawczym i bardzo dobrych wyników finansowych poprzez:

 • budowę silnej i rozpoznawalnej marki,
 • stałe poszerzanie ogólnopolskiej sieci sprzedaży usług, a w dłuższej perspektywie ekspansja zagraniczna,
 • zapewnienie Klientom unikalnej, stałej opieki radców prawnych i adwokatów,
 • obecność radców prawnych i adwokatów na każdej rozprawie,
 • przygotowywanie Klientów do podejmowanych działań na każdym etapie sprawy,
 • aktywny udział spółki w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania odszkodowań, a także przy wyborze biegłych sądowych,
 • zapewnienie wsparcia i coachingu sprzedażowego dla partnerów w sieci sprzedaży,
 • uzyskiwanie na rzecz Klientów najwyższych kwot odszkodowań,
 • kształtowanie długotrwałych, przejrzystych i bliskich relacji z Klientami,
 • ciągłe doskonalenie jakości oferowanych usług,
 • poszerzanie oferty o usługi pokrewne, w tym postępowania majątkowe, rodzinne, spadkowe i inne wynikłe na skutek wypadku,
 • stałe podnoszenie efektywności działania poprzez poddawanie szkoleniom pracowników i współpracujących na stałe partnerów,
 • zapewnienie finansowania spółki, z wykorzystaniem instrumentów rynku kapitałowego (emisję akcji oraz obligacji korporacyjnych),
 • wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect),
 • transparentną politykę informacyjną i trwałe relacje z inwestorami.