Odszkodowanie za zerwanie polisolokaty

Zostałeś nabity na polisolokatę? Czas wziąć rewanż w sądzie!

Na przestrzeni ostatnich lat tysiące osób ulokowało swoje oszczędności w ramach tzw. polisolokat. Zwiedzeni wizją wysokiego i co najważniejsze – pewnego zysku, osoby te decydowały się na zawarcie umowy na życie z jednym z Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Wskazane umowy były napisane specjalistycznym językiem nieprzystępnym dla przeciętnego człowieka, a tłumaczenia przedstawicieli UFK, co do ich istoty, nierzadko bywały równie mętne i pozostawiały wiele niedomówień.

W konsekwencji, w momencie rezygnacji z kontraktu, klient dowiadywał się, że wypłacona mu zostanie rażąco niska kwota pieniężna, stanowiąca zaledwie drobny ułamek zainwestowanych wcześniej środków finansowych.

 

Zaufałeś doradcy i straciłeś czujność przy podpisywaniu umowy na polisolokatę?

Plan działań firm ubezpieczeniowych miał na celu zawarcie umowy, przedstawianej jako opłacalna inwestycja. Klienci byli najczęściej wprowadzani w błąd i zapewniani o bezpiecznym oszczędzaniu ze znacznym zyskiem. W efekcie jednak korzyści z polisolokaty miały wyłącznie firmy ubezpieczeniowe.

Podpisując umowę, klienci wpadali w pułapkę, z której trudno wydostać się bez straty. Pułapka polegała na skomplikowanej treści umowy, która dla osoby z poza branży ubezpieczeniowej, była niemożliwa do zrozumienia. Niestety przedstawiciele oferujący umowę przedstawiali jedynie korzystne aspekty umowy. Nie informowali natomiast o negatywnych skutkach i stratach oszczędności przy rozwiązaniu polisolokaty.

 

Rozwiązanie polisolokaty poskutkowało niespodziewaną opłatą likwidacyjna?

Jeśli przedstawiony stan faktyczny jest zbieżny z Twoją historią i chcesz zerwać polisolokatę skontaktuj się z nami. Wpłacone przez Ciebie sumy pieniężne nie zostały bezpowrotnie utracone. Pomożemy Ci odzyskać pieniądze z polisolokaty. Linia orzecznicza sądów polskich dowodzi, że jest to możliwe. Należy jednak umiejętnie przeprowadzić proces.

Rodzinne Centrum Odszkodowań zatrudnia wielu specjalistów, którzy dysponują wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na skuteczne dochodzenie Twoich roszczeń.

Dziedziczenie z OFE i ZUS

Wprowadzone zmiany w systemie emerytalnym nie zmieniły zasad dziedziczenia, tak więc ta część składki emerytalnej, co do której mamy wybór ZUS/OFE, będzie podlegać dziedziczeniu na takich samych zasadach, niezależnie od decyzji jaką podjęliśmy.

Jeżeli osoba będąca członkiem OFE lub posiadaczem subkonta w ZUS w chwili śmierci pozostaje w związku małżeńskim to połowa środków zgromadzonych w OFE/na subkoncie (w przypadku istnienia małżeńskiej wspólności majątkowej) zostaje przekazana małżonkowi, na jego rachunek OFE/subkonto w ZUS. Pozostała część środków zgromadzonych w OFE/na subkoncie ZUS przekazywana jest osobom wskazanym przez zmarłego.

Wypłata dokonywana jest bezpośrednio na rzecz tych osób i następuje w formie wypłaty jednorazowej lub w formie wypłaty w ratach płatnych przez okres nie dłuższy niż 2 lata, zgodnie z pisemną dyspozycją osoby uprawnionej.

Jeśli zmarły nie wskazał osób uprawnionych, środki te wchodzą w skład masy spadkowej.