Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. prowadzi działalność w zakresie kompleksowej obsługi poszkodowanych i ich bliskich w walce z zakładami ubezpieczeniowymi, zakładami opieki zdrowotnej, pracodawcami oraz innymi podmiotami odpowiadzialnymi za szkodę. Spółka w zastępstwie poszkodowanych prowadzi postępowania sądowe mające na celu uzyskanie pełnego odszkodowania oraz innych świadczeń za wszelkie skutki zdarzeń rodzących odpowiedzialność.

Najwyższe odszkodowanie uzyskane przez nasz zespół wyniosło 2.200.000 zł.

Prowadzimy sprawy o odszkodowania, dotyczące wypadków, które wydarzyły się niedawno, ale także tych, które zdarzyły się po 10 sierpnia 1997 roku.

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. poprzez swoich akcjonariuszy aktywnie wspiera działania sportowe. Nasz akcjonariusz, a jednocześnie Prezes Zarządu – Pan Krzysztof Niedźwiedź jest aktualnym partnerem 18-krotnych mistrzyń Polski w piłce ręcznej MKS Lublin. Pan Krzysztof Niedźwiedź wspiera również bardzo aktywnie fundacją Widzę Ciebie, zajmującą się uzdolnioną piłkarsko młodzieżą na Lubelszczyźnie, a także wspiera szkółkę piłkarską Górnika Łęczna.

Pan Prezes został wybrany na najaktywniejszego sponsora województwa lubelskiego w konkursie pod patronatem Prezydenta Miasta Lublina oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Od wielu lat Pan Krzysztof Niedźwiedź jest jednym z darczyńców wielu fundacji i stowarzyszeń wymagających wsparcia.