Zwrot kosztów pogrzebu

Zgodnie z art. 446 § 1 Kodeksu Cywilnego, „Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.”

Oznacza to, że osoba, która poniosła wszelkie koszty pogrzebu, ma prawo do ich zwrotu.

Na podstawie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6.01 1982 roku, zwrot obejmuje koszty faktycznie poniesione i bezpośrednio związane z pogrzebem. Są to między innymi:

– zakup miejsca na cmentarzu,

– zakup trumny,

– przewóz zwłok,

– koszty zakupu odzieży żałobnej,

– zakup nagrobka,

– kwiaty i wieńce na pogrzeb.

O zwrot tychże kosztów pogrzebu może wystąpić każda osoba, niezależnie od relacji łączących tą osobę ze zmarłym, jeśli posiada dokumenty na poniesione wydatki.

Wyrok Sądu Najwyższego z 15. 10. 2002 roku, uznał zwrot kosztów związanych z postawieniem nagrobka granitowego (dotychczas tylko cementowego). W przypadku osoby bardzo młodej, także o wyższym standardzie.

Oznacza to, że ubezpieczyciel nie może odmówić zwrotu kosztów wystawienia nagrobka z granitu lub marmuru. Następuje to jednak nie wcześniej, niż po jego postawieniu.

 

Zwrot kosztów pogrzebu – zasiłki z ZUS

Sąd Najwyższy dnia 15. 05. 2009 roku zdecydował, że zasiłek pogrzebowy przewidziany w art. 77 ustawy z dnia 17. 12. 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nie podlega uwzględnieniu przy ustalaniu odszkodowania dochodzonego na podstawie art. 446 § 1.

Aby uzyskać zasiłek pogrzebowy z ZUS należy zgłosić się nie później niż 12 miesięcy od śmierci osoby pochowanej.

W pierwszej kolejności należy wypełnić wniosek – druk Z-12 (do pobrania ze strony ZUS www.zus.gov.pl w zakładce świadczenia). Trzeba także dostarczyć dokumenty związane ze zgonem osoby zmarłej i poniesionymi kosztami pogrzebu.

Nasze Rodzinne Centrum Odszkodowań oferuje pomoc w wyegzekwowaniu zwrotu kosztów pogrzebu, a także porady prawne i analizę dokumentów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zwrotu kosztów pogrzebu, zapraszamy do kontaktu.