Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Każdy wypadek, który doprowadza do poważniejszych szkód na ciele i w organizmie, jest podstawą do odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu.

Stopień uszkodzeń i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, wylicza się w zależności od skutków, jakie pozostały na skórze i narządach po wypadku.

W sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę odszkodowania, określa tabela, która jest załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 roku.

Opinia lekarska oraz pełna dokumentacja medyczna, jest zawsze brana pod uwagę przez ubezpieczyciela. Sąd podczas ustalania kwoty odszkodowania bierze pod uwagę także szereg innych czynników, między innymi wpływ uszczerbku na zdolność do pracy, powstałe blizny, czy wiek poszkodowanego.

Przydatne w sprawie odszkodowawczej mogą być dostarczone zdjęcia z miejsca wypadku oraz doznanych obrażeń.

Udowadniając szkodę i uszczerbek na zdrowiu, wymagane są następujące dokumenty medyczne:

  • Karta informacyjna ze szpitala,
  • Historia choroby ze wszystkich placówek, w których leczył się poszkodowany lub korzystał z rehabilitacji i badań,
  • Wyniki badań,
  • Opinie i zaświadczenia lekarzy,
  • Kopie zwolnień lekarskich,
  • Skierowania na badania, rehabilitacje i inne formy leczenia,
  • Inne dokumenty potwierdzające obrażenia, blizny, kalectwo, odleżyny, korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, noszenie gipsu, itp.

Poszkodowany ma prawo do korzystania z medycznych poradni specjalistycznych, uwzględniając prywatne placówki.

Ma również prawo korzystać z pomocy prawnej i opinii biegłych, gdyż wszelkie przepisy i akty prawne są zawiłe i trudne w odbiorze. Doświadczenie ekspertów jest tutaj niezwykle przydatne, w celu wynegocjowania jak najwyższej należnej kwoty odszkodowania lub renty za uszczerbek na zdrowiu.