Wstęp

Właścicielem serwisu jest Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A., która dba o ochronę prywatności użytkowników swoich stron internetowych zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2001 r. Nr. 101 poz. 926 ze zm.). Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie stron należących do Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A.

Informacje pozyskiwane o użytkowniku

Na stronach Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. zamieszczone są formularze kontaktowe. Wypełnienie formularza kontaktowego oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w formularzu do Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. i wyrażenie zgody na przetwarzanie wprowadzonych danych osobowych przez Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. oraz podmioty współpracujące w celu realizacji działań marketingowych. Państwa dane będą przetwarzane przez Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. przede wszystkim w celu podjęcia przez Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. na Pana/Pani wniosek niezbędnych działań związanych z przygotowaniem dla Państwa oferty i zawieraniem umów. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane przez Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. wyłącznie: podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa oraz podmiotom, na rzecz których udzielili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – jeżeli taka zgoda została udzielona.

Zabezpieczenie danych

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. przedsięwzięło wszelkie możliwe środki i procedury dla ochrony danych osobowych klientów przed wglądem osób trzecich.

Kontakt

W sprawach polityki prywatności prosimy kontaktować się mailowo – biuro@rco-sa.pl