Data wypadku: 2000
Osoba zmarła: matka, córka, siostra
Osoba roszcząca: córka, matka, rodzeństwo
Data wyroku: 2015