Data wypadku: 2002
Osoba zmarła: matka, brat
Osoba roszcząca: córka, siostra
Data wyroku: 2013