Data wypadku: 1999
Osoba zmarła: córka, siostra
Osoba roszcząca: matka, brat
Data wyroku: 2013