Data wypadku: 2008
Osoba zmarła:  mąż, ojciec, brat
Osoba roszcząca: żona, dziecko, brat
Data wyroku: 2015