Data wypadku: 2012
Osoba zmarła:  syn, brat
Osoba roszcząca: matka, brat
Data wyroku: 2015