Osiągnięcia

Wygrana kwota: łącznie ok. 225.000 zł

Data wypadku: 2008
Osoba zmarła:  mąż, ojciec, brat
Osoba roszcząca: żona, dziecko, brat
Data wyroku: 2015

Wygrana kwota: łącznie ok. 250.000 zł

Data wypadku: 2004
Osoba zmarła:  córka, siostra
Osoba roszcząca: rodzice, siostra
Data wyroku: 2015

Wygrana kwota: łącznie ok. 320.000 zł

Data wypadku: 2002
Osoba zmarła:  syn, siostra 
Osoba roszcząca: rodzice, siostra
Data wyroku: 2015

Wygrana kwota: łącznie ok. 260.000 zł

Data wypadku: 2006
Osoba zmarła:  mąż, ojciec
Osoba roszcząca: żona, dzieci
Data wyroku: 2015

Wygrana kwota: łącznie ok. 400.000 zł

Data wypadku: 2004
Osoba zmarła:  mąż, ojciec, córka, siostra
Osoba roszcząca: żona, dzieci, rodzeństwo
Data wyroku: 2015