Izabela Walczak – Dyrektor Regionalny ds. sprzedaży odpowiedzialny za woj. pomorskie, zach.-pomorskie,
kujawsko-pomorskie.
607 893 688 izabela.walczak@rco-sa.pl