Piotr Ryl – Dyrektor Regionalny ds. sprzedaży, odpowiedzialny za woj. podlaskie, lubelskie, warm.-mazurskie.
734 858 660 piotr.ryl@rco-sa.pl