Piotr Ryl – Dyrektor Regionalny ds. sprzedaży odpowiedzialny za woj. lubelskie, podlaskie, warm.-mazurskie
734 858 660 piotr.ryl@rco-sa.pl