Zadośćuczynienie za wypadek śmiertelny

Pieniądze nie są w stanie przywrócić nam osoby zmarłej, ale chociaż częściowo wynagrodzić doznaną krzywdę. Zerwane więzi, ból i cierpienie są warte zadośćuczynienia, szczególnie, jeśli ze zmarłą osobą łączyły bliskie relacje.

Art. 446 § 3 Kodeksu Cywilnego mówi, iż „Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.”

Prawo jest przychylne rodzinie i bliskim zmarłego, do czego dodatkowo przyczyniły się wygrane sprawy sprzed 2008 roku. Dzięki temu uzyskanie zadośćuczynienia jest przyznawane nie tylko za pogorszenie sytuacji życiowej, ale także za zerwanie więzi rodzinnych, które są niepodważalnym dobrem osobistym rodziny.

 

Czynnik, które Sąd bierze pod uwagę zasądzając zadośćuczynienie, to przede wszystkim:

– wstrząs psychiczny i stopień rozstroju zdrowia wskutek śmierci członka rodziny,

– zakres negatywnych przeżyć członków rodziny,

– rodzaj i intensywność więzi, które łączyły osobę dochodzącą zadośćuczynienia z osobą zmarłą,

– poczucie pustki i osamotnienia wywołane śmiercią bliskiego,

– wiek zmarłego i osoby dochodzącej zadośćuczynienia.

 

Złożoność i zróżnicowanie przypadków podlegających zadośćuczynieniu i odszkodowaniu jest tak duże, że najczęściej wymaga skorzystania z porady i pomocy profesjonalnej firmy odszkodowawczej. To gwarantuje możliwość uzyskania jak najwyższej spodziewanej kwoty.

Jako doświadczona spółka jesteśmy w stanie skutecznie dochodzić zadośćuczynienia za wypadek śmiertelny, odszkodowania oraz renty należnej w wyniku utraty bliskiej osoby.