Ubezpieczyciele w roku 2015 wypłacili o 12 procent więcej świadczeń za szkody osobowe w wypadkach drogowych niż w 2014 roku. W 2015 roku ubezpieczyciele wypłacili odszkodowania za 170 tys. szkód – to ponad 1, 3 mld zł. Tak wynika z raportu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Infrastruktura drogowa rozwija się, jednak nie ma to wpływu na mniejszą liczbę wypłat odszkodowań. W minionym roku wysokość przychodów firm ubezpieczeniowych osiągnęła 55 mld zł, wypłacone poszkodowanym świadczenia to 35 mld zł z tej puli.

Krzysztof Niedźwiedź – Prezes Rodzinnego Centrum Odszkodowań zauważa, że w ciągu ostatnich lat wysokość świadczeń na rzecz odszkodowań komunikacyjnych OC znacznie wzrosła, w skali 10 lat, aż o 74 %. Spadająca liczba wypadków drogowych, nie jest współmierna do wypłacanych świadczeń, ponieważ zgłaszane roszczenia za szkody osobowe dotyczą wydarzeń nawet sprzed kilkunastu lat. Obecnie można się ubiegać o odszkodowanie za wypadek nawet z 1997 roku. Coraz więcej osób jest tego świadoma, dzięki temu możemy im pomóc. Każdy ma prawo wiedzieć jakie przysługują mu uprawnienia.