Uszczerbek na zdrowiu

Jeżeli w wyniku wypadku lub innych nagłych okoliczności dochodzi do obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia, jest to podstawa do otrzymania zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu.

Poszkodowany musi zgłosić się do lekarza, który oceni stan zdrowia po wypadku, a ewentualne urazy zostaną przeliczone na procent uszczerbku w oparciu o specjalną tabelę. Uszczerbek na zdrowiu jest ustalany indywidualnie i różni się w zależności od urazu oraz rodzaju sprawy.

Takie procentowe wyliczenie trwałego uszczerbku na zdrowiu jest niezbędne do ustalenia wysokości zadośćuczynienia. Jest to potrzebne zarówno przy ubieganiu się o świadczenia z polisy NNW, jak i przy sprawach o zadośćuczynienie za trwały uszczerbek na zdrowiu.

Ważne, aby gromadzić wszelką dokumentację medyczną, która jest podstawą do uzyskania świadczeń.

Dodatkowymi czynnikami, jakie należy brać pod uwagę przy wyliczaniu wysokość odszkodowania są:

  • Czas trwania i zakres cierpienia fizycznego i psychicznego,
  • Stopień nieodwracalności uszkodzeń lub rozstroju zdrowia,
  • Rokowania na przyszłość,
  • Bezradność życiowa i brak samodzielności,
  • Wiek poszkodowanego,
  • Inne indywidualne okoliczności.

Aby dowiedzieć się jak wygląda procedura odszkodowawcza lub jeżeli potrzebna jest pomoc eksperta, warto skorzystać z profesjonalnych usług firmy odszkodowawczej. Daje to szansę na uzyskanie najwyższego możliwego odszkodowania lub innych należnych świadczeń.