Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała umowy z klientami o łącznej wartości roszczeń 2.480.000,00 zł.

Spółka została zarejestrowana 18 marca 2016 roku, a jej Dział Handlowy rozpoczął działalność 8 kwietnia 2016 roku. W pierwszy miesiącu działalności Spółka podpisała z klientami umowy, na mocy których Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. reprezentować będzie w dochodzeniu odszkodowania lub zadośćuczynienia o łącznej wartości roszczeń w wysokości ok. 2.480.000,00 zł.

Obecnie usługi Spółki sprzedaje 11 Przedstawicieli Regionalnych działających w województwach: podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, lubelskim, zachodniopomorskim, mazowieckim, łódzkim, podlaskim i świętokrzyskim.

RCO S.A. świadczy kompleksowe usługi dla klientów indywidualnych w obszarze zastępstwa poszkodowanych w postępowaniach mających na celu uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za wszelkie skutki zdarzeń rodzących odpowiedzialność sprawców zdarzeń oraz ubezpieczycieli. RCO S.A. reprezentuje ofiary i ich bliskich poszkodowanych na skutek wypadków komunikacyjnych nawet z 1997 roku, a także w przypadkach kiedy została zawarta ugoda na wcześniejszym etapie w celu uzyskania kwot sięgających kilkuset tysięcy złotych. Oprócz wypadków komunikacyjnych RCO S.A. specjalizuje się w doradztwie w zakresie odszkodowań za błędy medyczne i wypadki przy pracy. Spółka doradza w sprawach spadkowych, majątkowych, rodzinnych i innych wynikłych z wypadku.