Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała w sierpniu 2016 roku umowy z klientami o łącznej wartości roszczeń ok. 1.600.000,00 zł i skorygowała wartość umów podpisanych w lipcu do ok. 2.686.000,00 zł.

W podsumowaniu umów podpisanych w lipcu 2016 roku Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. poinformowało o podpisaniu z klientami umów, na mocy których będzie ich reprezentować w dochodzeniu odszkodowania lub zadośćuczynienia o łącznej wartości roszczeń w wysokości ok. 1.750.000,00 zł. Część podpisanych wówczas umów nie była uwzględniona w tej informacji, ze względu na konieczność zebrania dokumentów niezbędnych do określenia wartości przedmiotu sporu. W związku z zakończeniem tych prac roszczenia wynikające z umów podpisanych w lipcu 2016 roku wzrosły do 2.686.000,00 zł.

W sierpniu 2016 roku Spółka podpisała z klientami umowy o wartości roszczeń ok. 1.600.000,00 zł. Wartość ta może zostać skorygowana we wrześniu po oszacowaniu umów, które nie zostały ujęte w pow. wartości, gdyż nie zostały skompletowane dokumenty niezbędne do prawidłowego oszacowania wartości przedmiotu sporu.

Są to sprawy na skutek wypadków komunikacyjnych (dot. uszczerbków na zdrowiu oraz wypadków śmiertelnych), wypadków przy pracy lub w rolnictwie, błędów medycznych, a także tzw. polisolokat i zaniżonych szkód majątkowych.

Usługi spółki sprzedaje 11 Przedstawicieli Regionalnych działających w województwach: podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, lubelskim, zachodniopomorskim, mazowieckim, łódzkim, podlaskim i świętokrzyskim. Spółka posiada również własne call center.

RCO S.A. świadczy kompleksowe usługi dla klientów indywidualnych w obszarze zastępstwa poszkodowanych w postępowaniach mających na celu uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za wszelkie skutki zdarzeń rodzących odpowiedzialność sprawców zdarzeń oraz ubezpieczycieli.

RCO S.A. reprezentuje ofiary i ich bliskich poszkodowanych na skutek wypadków komunikacyjnych nawet z 1997 roku, a także w przypadkach kiedy została zawarta ugoda na wcześniejszym etapie w celu uzyskania kwot sięgających kilkuset tysięcy złotych.

Oprócz wypadków komunikacyjnych RCO S.A. specjalizuje się w doradztwie w zakresie odszkodowań za błędy medyczne i wypadki przy pracy.

Spółka doradza w sprawach spadkowych, majątkowych, rodzinnych i innych wynikłych z wypadku.