Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała w maju 2016 roku umowy z klientami o łącznej wartości roszczeń 2,4 mln zł.

W maju 2016 roku Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała z klientami umowy, na mocy których będzie ich reprezentować w dochodzeniu odszkodowania lub zadośćuczynienia o łącznej wartości roszczeń w wysokości ok. 2,4 mln zł. Są to sprawy w konsekwencji wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy lub w rolnictwie, błędów medycznych, a także tzw. polisolokat.

Obecnie usługi Spółki sprzedaje 11 Przedstawicieli Regionalnych działających w województwach: podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, lubelskim, zachodniopomorskim, mazowieckim, łódzkim, podlaskim i świętokrzyskim. Spółka buduje również własne call center.

RCO S.A. świadczy kompleksowe usługi dla klientów indywidualnych w obszarze zastępstwa poszkodowanych w postępowaniach mających na celu uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za wszelkie skutki zdarzeń rodzących odpowiedzialność sprawców zdarzeń oraz ubezpieczycieli. RCO S.A. reprezentuje ofiary i ich bliskich poszkodowanych na skutek wypadków komunikacyjnych nawet z 1997 roku, a także w przypadkach kiedy została zawarta ugoda na wcześniejszym etapie w celu uzyskania kwot sięgających kilkuset tysięcy złotych. Oprócz wypadków komunikacyjnych RCO S.A. specjalizuje się w doradztwie w zakresie odszkodowań za błędy medyczne i wypadki przy pracy. Spółka doradza w sprawach spadkowych, majątkowych, rodzinnych i innych wynikłych z wypadku.