Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała w lipcu 2016 roku umowy z klientami o łącznej wartości roszczeń ok. 1.750.000,00 zł.

W lipcu 2016 roku Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała z klientami umowy, na mocy których będzie ich reprezentować w dochodzeniu odszkodowania lub zadośćuczynienia o łącznej wartości roszczeń w wysokości ok. 1.750.000,00 zł.

Są to sprawy na skutek wypadków komunikacyjnych (dot. uszczerbków na zdrowiu oraz wypadków śmiertelnych), wypadków przy pracy lub w rolnictwie, błędów medycznych, a także tzw. polisolokat i zaniżonych szkód majątkowych.

Usługi spółki sprzedaje 11 Przedstawicieli Regionalnych działających w województwach: podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, lubelskim, zachodniopomorskim, mazowieckim, łódzkim, podlaskim i świętokrzyskim. Spółka posiada również własne call center.

Dział Handlowy oprócz sprzedaży własnej opiera się o współpracę z Family Brokers S.A. (operatorem finansowym zależnym w 100% od Equitier S.A. posiadającym ponad 600 agentów w całej Polsce). A także z agentami i pośrednikami, których Przedstawiciele Regionalni pozyskali do współpracy bezpośredniej z Rodzinnym Centrum Odszkodowań S.A.

RCO S.A. świadczy kompleksowe usługi dla klientów indywidualnych w obszarze zastępstwa poszkodowanych w postępowaniach mających na celu uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za wszelkie skutki zdarzeń rodzących odpowiedzialność sprawców zdarzeń oraz ubezpieczycieli.

RCO S.A. reprezentuje ofiary i ich bliskich poszkodowanych na skutek wypadków komunikacyjnych nawet z 1997 roku, a także w przypadkach kiedy została zawarta ugoda na wcześniejszym etapie w celu uzyskania kwot sięgających kilkuset tysięcy złotych.

Oprócz wypadków komunikacyjnych RCO S.A. specjalizuje się w doradztwie w zakresie odszkodowań za błędy medyczne i wypadki przy pracy.

Spółka doradza w sprawach spadkowych, majątkowych, rodzinnych i innych wynikłych z wypadku.

Futuris S.A. posiada 50.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A  o wartości nominalnej 1,00 zł każda RCO S.A., które stanowią 50% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

Pozostałe 50% akcji imiennych serii A posiada powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu RCO S.A. – Pan Krzysztof Niedźwiedź.