Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. w sierpniu 2017 roku podjęła sprawy o łącznej wartości przedmiotu sporu 5.000.000,00 zł.

W 2017 roku RCO S.A. podpisała umowy, w których łączna wartość przedmiotu sporu wynosi ok. 72.000.000,00 zł.

RCO S.A. świadczy kompleksowe usługi dla klientów indywidualnych w obszarze zastępstwa poszkodowanych w postępowaniach mających na celu uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za wszelkie skutki zdarzeń rodzących odpowiedzialność ich sprawców oraz ubezpieczycieli. RCO S.A. reprezentuje ofiary i ich bliskich – poszkodowanych na skutek wypadków komunikacyjnych, odszkodowań za błędy medyczne, wypadki przy pracy i w rolnictwie, a także w sprawach spadkowych, majątkowych, rodzinnych i innych wynikłych z wypadku. Oferta spółki obejmuje również roszczenia dotyczące zaniżonych szkód majątkowych, a także usługi dla osób posiadających kredyty walutowe i tzw. polisolokaty.

W sierpniu 2017 roku spółka podpisała umowy z klientami, w których łączna wartość przedmiotu sporu przekroczyła 5.000.000,00 zł.

Tym samym łączna wartość przedmiotu sporu w sprawach obsługiwanych przez spółkę na podstawie umów podpisanych w 2017 roku przekroczyła 72.000.000,00 zł. W całym 2016 roku wartość ta wyniosła ponad 20.000.000,00 zł.

Dynamiczny rozwój spółki wynika między innymi z rozszerzenia oferty usług o odszkodowania z tytułu tzw. polisolokat i kredytów walutowych.

Spółka rozwija kilka kanałów sprzedaży usług, tj. przedstawicieli regionalnych, własne call center, pośrednicy i sieci agencyjne.