Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. w lutym 2017 roku podjęła sprawy, w których łączna wartość przedmiotu sporu przekroczyła 6.900.000 zł. 

Wynik pierwszych miesięcy 2017 roku stanowi istotny wzrost wartości portfela spraw prowadzonych przez RCO S.A.

W 2016 roku Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała umowy z klientami, których reprezentować będzie w sprawach o łącznej wartości przedmiotu sporu przekraczającej 20.000.000,00 zł. Był to pierwszy rok działalności spółki.

W styczniu 2017 roku spółka podpisała umowy z klientami, na podstawie których reprezentować ich będzie w sprawach o łącznej wartości sporu ponad 1.250.000,00 zł, a w lutym 2017 roku – ponad 6.900.000,00 zł.

Wartość spraw pozyskanych do obsługi w pierwszych dwóch miesiącach 2017 roku, która stanowi ponad 40% wartości portfela pozyskanego w całym 2016 roku, obiecuje istotną dynamikę rozwoju spółki w bieżącym, tj. drugim roku jej działalności.

RCO S.A. świadczy kompleksowe usługi dla klientów indywidualnych w obszarze zastępstwa poszkodowanych w postępowaniach mających na celu uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za wszelkie skutki zdarzeń rodzących odpowiedzialność ich sprawców oraz ubezpieczycieli. RCO S.A. reprezentuje ofiary i ich bliskich – poszkodowanych na skutek wypadków komunikacyjnych nawet z 1997 roku, a także w przypadkach kiedy została zawarta ugoda na wcześniejszym etapie, w celu uzyskania kwot sięgających kilkuset tysięcy złotych. Oprócz wypadków komunikacyjnych RCO S.A. specjalizuje się również w doradztwie w zakresie odszkodowań za błędy medyczne, wypadki przy pracy i w rolnictwie. Spółka doradza w sprawach spadkowych, majątkowych, rodzinnych i innych wynikłych z wypadku. Oferta spółki obejmuje również roszczenia dotyczące zaniżonych szkód majątkowych, a także usługi dla osób posiadających kredyty walutowe i tzw. polisolokaty.