Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała w listopadzie 2016 roku umowy o łącznej wartości roszczeń 2.400.000 zł.

W listopadzie 2016 roku Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała z klientami umowy o wartości roszczeń około 2.400.000 zł. Wartość ta może zostać jeszcze skorygowana po oszacowaniu umów, w ramach których nie zostały skompletowane dokumenty niezbędne do ostatecznego określenia wartości przedmiotu sporu.

Są to sprawy na skutek wypadków komunikacyjnych (dot. uszczerbków na zdrowiu oraz wypadków śmiertelnych), wypadków przy pracy lub w rolnictwie, błędów medycznych, a także tzw. polisolokat i zaniżonych szkód majątkowych.

Oferta Spółki została również rozszerzona o usługi dla klientów posiadających kredyty we frankach szwajcarskich obejmujące uzyskanie sprawiedliwej i należnej rekompensaty. Rodzinne Centrum Odszkodowań w ramach tej usługi reprezentuje klientów w walce o przewalutowanie i zwrot środków finansowych.

Spółka oferuje swoje usługi poprzez call center i Przedstawicieli Regionalnych działających w województwach: podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, lubelskim, zachodniopomorskim, mazowieckim, łódzkim, podlaskim i świętokrzyskim.

RCO S.A. świadczy kompleksowe usługi dla klientów indywidualnych w obszarze zastępstwa poszkodowanych w postępowaniach mających na celu uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za wszelkie skutki zdarzeń rodzących odpowiedzialność sprawców zdarzeń oraz ubezpieczycieli.

RCO S.A. reprezentuje ofiary i ich bliskich poszkodowanych na skutek wypadków komunikacyjnych nawet z 1997 roku, a także w przypadkach kiedy została zawarta ugoda na wcześniejszym etapie w celu uzyskania kwot sięgających kilkuset tysięcy złotych.

Oprócz wypadków komunikacyjnych RCO S.A. specjalizuje się w doradztwie w zakresie odszkodowań za błędy medyczne i wypadki przy pracy.

Spółka doradza w sprawach spadkowych, majątkowych, rodzinnych i innych wynikłych z wypadku.