Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. w kwietniu 2017 roku podjęła sprawy, w których łączna wartość przedmiotu sporu przekroczyła 9.700.000 zł.

RCO S.A. istotnie zwiększyła dynamikę rozwoju dzięki rozszerzeniu oferty o odszkodowania z tytułu tzw. „polisolokat” i kredytów walutowych.

RCO S.A. świadczy kompleksowe usługi dla klientów indywidualnych w obszarze zastępstwa poszkodowanych w postępowaniach mających na celu uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za wszelkie skutki zdarzeń rodzących odpowiedzialność ich sprawców oraz ubezpieczycieli. RCO S.A. reprezentuje ofiary i ich bliskich – poszkodowanych na skutek wypadków komunikacyjnych nawet z 1997 roku, a także w przypadkach kiedy została zawarta ugoda na wcześniejszym etapie, w celu uzyskania kwot sięgających kilkuset tysięcy złotych. Oprócz wypadków komunikacyjnych RCO S.A. specjalizuje się również w doradztwie w zakresie odszkodowań za błędy medyczne, wypadki przy pracy i w rolnictwie. Spółka doradza w sprawach spadkowych, majątkowych, rodzinnych i innych wynikłych z wypadku. Oferta spółki obejmuje również roszczenia dotyczące zaniżonych szkód majątkowych, a także usługi dla osób posiadających kredyty walutowe i tzw. polisolokaty.

W kwietniu 2017 roku spółka podpisała umowy z klientami, w których łączna wartość przedmiotu sporu przekroczyła 9.700.000,00 zł.

Dynamiczny rozwój spółki wynika między innymi z rozszerzenia oferty usług o odszkodowania z tytułu tzw. „polisolokat” i kredytów walutowych.