Spółki portfelowe Futuris S.A. i Equitier S.A. – funduszy zależnych od PCH Capital S.A. rozpoczęły współpracę.
 
Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A., podmiot w 50% zależny od Futuris S.A. podpisał w dniu 2 marca 2016 roku umowę o współpracy z Family Brokers S.A., brokerem zależnym w 100% od Equitier S.A.

Family Brokers S.A. i jego ogólnopolska sieć pośredników będzie na podstawie ww. umowy świadczyć dla RCO S.A. usługi polegające na stałym identyfikowaniu osób uprawnionych do dochodzenia roszczeń o odszkodowania i zadośćuczynienia zainteresowanych zawarciem umów zlecenia z RCO S.A. Ponadto broker będzie promował RCO S.A. i jej usługi.

Dzięki tej współpracy RCO S.A. dysponować będzie unikalnym, nie stosowanym przez inne tego typu kancelarie, ogólnopolskim kanałem dystrybucji swoich usług, natomiast Family Brokers S.A. poszerzy ofertę o nowy produkt na wyłączność.

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. świadczy kompleksowe usługi dla klientów indywidualnych w obszarze zastępstwa poszkodowanych w postępowaniach mających na celu uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za wszelkie skutki zdarzeń rodzących odpowiedzialność sprawców zdarzeń oraz ubezpieczycieli. RCO S.A. reprezentuje ofiary i ich bliskich – poszkodowanych na skutek wypadków komunikacyjnych nawet z 1997 roku, a także w przypadkach kiedy została zawarta ugoda na wcześniejszym etapie, w celu uzyskania kwot sięgających kilkuset tysięcy złotych. Oprócz wypadków komunikacyjnych RCO S.A. specjalizuje się również w doradztwie w zakresie odszkodowań za błędy medyczne, wypadki przy pracy i wypadki w rolnictwie. Spółka doradza w sprawach spadkowych, majątkowych, rodzinnych i innych wynikłych z wypadku.

Futuris S.A. posiada 50.000 akcji RCO S.A., które stanowią 50% w kapitale zakładowym spółki. Pozostałe 50% posiada Pan Krzysztof Niedźwiedź – Prezes Zarządu RCO S.A.

Family Brokers S.A. buduje ogólnopolską sieć sprzedaży produktów finansowych z sektora bankowego oraz pozabankowego dedykowanych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Stale poszerzana jest zarówno sieć dystrybucji, jak i wachlarz produktów.

Na 29 lutego 2016 roku sieć Family Brokers S.A. liczy 406 agencji pośrednictwa finansowego działających w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim, łódzkim, świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, mazowieckim, lubelskim, małopolskim i podkarpackim. 
 
Equitier S.A. posiada 100.000 akcji Family Brokers S.A., które stanowią 100% w kapitale zakładowym spółki.