Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. w maju 2017 roku podjęła sprawy, w których łączna wartość przedmiotu sporu przekroczyła 11.000.000 zł.

RCO S.A. w 2016 roku pozyskała sprawy o łącznej wartości sporu ponad 20.000.000 zł, a od początku 2017 roku ponad 42.500.000 zł.

RCO S.A. świadczy kompleksowe usługi dla klientów indywidualnych w obszarze zastępstwa poszkodowanych w postępowaniach mających na celu uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za wszelkie skutki zdarzeń rodzących odpowiedzialność ich sprawców oraz ubezpieczycieli. RCO S.A. reprezentuje ofiary i ich bliskich – poszkodowanych na skutek wypadków komunikacyjnych, odszkodowań za błędy medyczne, wypadki przy pracy i w rolnictwie, a także w sprawach spadkowych, majątkowych, rodzinnych i innych wynikłych z wypadku. Oferta spółki obejmuje również roszczenia dotyczące zaniżonych szkód majątkowych, a także usługi dla osób posiadających kredyty walutowe i tzw. polisolokaty

W maju 2017 roku spółka podpisała umowy z klientami, w których łączna wartość przedmiotu sporu przekroczyła 11.000.000,00 zł.

Dynamiczny rozwój spółki wynika między innymi z rozszerzenia oferty usług o odszkodowania z tytułu tzw. polisolokat i kredytów walutowych, a także z dynamicznego rozwoju kanałów sprzedaży usług (przedstawiciele regionalni, call center, pośrednicy, sieci agencyjne).