Sąd rejestrowy wpisał RCO S.A. do Krajowego Rejestru Sądowego.

W dniu 18 marca 2016 roku sąd wpisał Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka została zawiązana 16 lutego 2016 roku.

Futuris S.A. posiada 50.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda RCO S.A., które stanowią 50% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

Pozostałe 50% akcji imiennych serii A posiada powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu RCO S.A. Pan Krzysztof Niedźwiedź.

RCO S.A. świadczy kompleksowe usługi dla klientów indywidualnych w obszarze zastępstwa poszkodowanych w postępowaniach mających na celu uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za wszelkie skutki zdarzeń rodzących odpowiedzialność sprawców zdarzeń oraz ubezpieczycieli. RCO S.A. reprezentuje ofiary i ich bliskich poszkodowanych na skutek wypadków komunikacyjnych nawet z 1997 roku, a także w przypadkach kiedy została zawarta ugoda na wcześniejszym etapie w celu uzyskania kwot sięgających kilkuset tysięcy złotych. Oprócz wypadków komunikacyjnych RCO S.A. specjalizuje się w doradztwie w zakresie odszkodowań za błędy medyczne i wypadki przy pracy. Spółka doradza w sprawach spadkowych, majątkowych, rodzinnych i innych wynikłych z wypadku.

Spółka powstała na bazie Kancelarii Niedźwiedź opartej na kilkunastoletnim doświadczeniu założyciela oraz osób współpracujących i charakteryzującej się bardzo wysoką skutecznością (na ponad 400 spraw tylko dwie przegrane). Kancelaria Niedźwiedź wypracowała w 2014 roku zysk netto w wysokości 560.000,00 zł, a w 2015 roku 760.000,00 zł.