Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. w pierwszym roku działalności podjęła sprawy, w których łączna wartość przedmiotu sporu przekroczyła 20.000.000 zł.

W 2016 roku Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała umowy z klientami, których reprezentować będzie w sprawach o łącznej wartości przedmiotu sporu przekraczającej 20.000.000,00 zł.

To bardzo udany pierwszy rok działalności spółki.

W dniu 18 marca 2016 roku sąd wpisał Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Już 8 marca 2016 roku RCO S.A. podpisała pierwszą umowę o dochodzenie odszkodowania dla osoby bliskiej ofiary wypadku komunikacyjnego. Tym samym spółka niecały miesiąc po jej zawiązaniu rozpoczęła działalność operacyjną.

RCO S.A. świadczy kompleksowe usługi dla klientów indywidualnych w obszarze zastępstwa poszkodowanych w postępowaniach mających na celu uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za wszelkie skutki zdarzeń rodzących odpowiedzialność ich sprawców oraz ubezpieczycieli. RCO S.A. reprezentuje ofiary i ich bliskich – poszkodowanych na skutek wypadków komunikacyjnych nawet z 1997 roku, a także w przypadkach kiedy została zawarta ugoda na wcześniejszym etapie, w celu uzyskania kwot sięgających kilkuset tysięcy złotych. Oprócz wypadków komunikacyjnych RCO S.A. specjalizuje się również w doradztwie w zakresie odszkodowań za błędy medyczne, wypadki przy pracy i w rolnictwie oraz poszkodowanych w wyniku rezygnacji z tzw. polisolokat. Spółka doradza w sprawach spadkowych, majątkowych, rodzinnych i innych wynikłych z wypadku.

W czerwcu 2016 roku spółka rozszerzyła swoją ofertę również o roszczenia dotyczące zaniżonych szkód majątkowych, a w drugim półroczu o reprezentowanie osób posiadających kredyty walutowe.

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. w pierwszym roku swojej działalności zbudowała profesjonalny Dział Sprzedaży, na który składa się własne call center w Lublinie oraz ogólnopolska sieć kilkunastu przedstawicieli regionalnych, którzy pozyskują klientów zainteresowanych usługami spółki.

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. współpracuje z Monetia Sp. z o. o., która jest największą ogólnopolską siecią agencji płatniczych posiadającą zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej. Na podstawie podpisanej umowy – sieć agencyjna Monetii będzie promowała i sprzedawała usługi świadczone przez Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. w całej Polsce.

RCO S.A w maju 2016 przystąpiła do Klubu Sponsora, którego misją jest nieustanne promowanie i wspieranie firm sponsorskich, sprzyjanie współpracy między sponsorami i organizatorami wydarzeń oraz samymi sponsorami. Projekt realizowany jest przez Giełdę Eventów.

Spółka jest strategicznym sponsorem Fundacji Widzę Ciebie, której celem jest profesjonalne szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży oraz rozwój ich aktywności fizycznej. Współpraca z czołowymi drużynami piłkarskimi pozwala na szkolenie podopiecznych pod okiem najlepszych  trenerów piłki nożnej w Polsce.

RCO S.A. wspiera również Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Jeden z największych specjalistycznych szpitali w Polsce uważany za najnowocześniejszy szpital dziecięcy w Polsce, który prowadzi działalność leczniczą, rehabilitacyjną, naukową i szkoleniową. W jego skład wchodzi 17 klinik, 29 samodzielnych poradni, apteka szpitalna oraz zespół specjalistycznych przychodni.