Aktualności

902, 2017

Nowy adres siedziby RCO S.A.!

Informujemy, że od jutra, to jest 10 lutego 2017 roku, zmieniamy siedzibę naszej firmy.

Wkrótce podamy nowy adres, gdzie będziemy dostępni od 16 lutego.

Do tego czasu prosimy o kontakt mailowy, biuro@rco-sa.pl

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy:)

901, 2017

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A., podsumowuje grudzień 2016 roku.

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała w grudniu 2016 roku umowy z klientami o łącznej wartości roszczeń około 1.900.000 zł.

W grudniu 2016 roku Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała z klientami umowy o wartości roszczeń około 1.900.000 zł. Wartość ta może zostać jeszcze skorygowana po oszacowaniu umów, w ramach których nie zostały skompletowane […]

2212, 2016

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A., podpisała umowę w zakresie promocji i sprzedaży jej usług w sieci Monetia Sp. z o. o.

Dynamiczny rozwój sieci sprzedaży usług Rodzinnego Centrum Odszkodowań S.A.

Monetia Sp. z o. o. to największa ogólnopolska sieć agencji płatniczych posiadająca zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej.

Na podstawie podpisanej umowy – sieć agencyjna Monetii będzie promowała i sprzedawała usługi świadczone przez Rodzinne Centrum Odszkodowań […]

1212, 2016

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podsumowuje listopad 2016 roku

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała w listopadzie 2016 roku umowy o łącznej wartości roszczeń 2.400.000 zł.

W listopadzie 2016 roku Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała z klientami umowy o wartości roszczeń około 2.400.000 zł. Wartość ta może zostać jeszcze skorygowana po oszacowaniu umów, w ramach których nie zostały skompletowane dokumenty niezbędne […]

2311, 2016

Jak odzyskać pieniądze z regulara?

Jak odzyskać pieniądze z regulara?

Regulary, czyli polisy inwestycyjne, to najczęściej toksyczny produkt towarzystw ubezpieczeniowych, taki jak polisolokaty, czy polisy unit-link. To inwestycja na której zarabiają jedynie ubezpieczyciele kosztem swoich klientów. Obiecywane zyski o których była mowa przed zawarciem umowy, w rzeczywistości okazują się być oszustwem.

Podpisywanie przez klientów takich umów, to skutek braku wiedzy i doświadczenia […]

2111, 2016

Polisa unit – link – Jak odzyskać pieniądze z takiej polisy?

Polisa unit – link – Jak odzyskać pieniądze z takiej polisy?

 

Istnieje co raz większą szansa na odzyskanie całości pieniędzy przy zerwaniu umowy na polisę unit-link lub podobny produkt.

Polisy unit link i inne polisy inwestycyjne, to dobry sposób na dodatkowy zysk. Niestety zyski te są odczuwalne wyłącznie dla towarzystw ubezpieczeniowych i pośredników. Natomiast klient na polisolokatach […]