Aktualności

901, 2017

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A., podsumowuje grudzień 2016 roku.

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała w grudniu 2016 roku umowy z klientami o łącznej wartości roszczeń około 1.900.000 zł.

W grudniu 2016 roku Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała z klientami umowy o wartości roszczeń około 1.900.000 zł. Wartość ta może zostać jeszcze skorygowana po oszacowaniu umów, w ramach których nie zostały skompletowane […]

2212, 2016

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A., podpisała umowę w zakresie promocji i sprzedaży jej usług w sieci Monetia Sp. z o. o.

Dynamiczny rozwój sieci sprzedaży usług Rodzinnego Centrum Odszkodowań S.A.

Monetia Sp. z o. o. to największa ogólnopolska sieć agencji płatniczych posiadająca zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej.

Na podstawie podpisanej umowy – sieć agencyjna Monetii będzie promowała i sprzedawała usługi świadczone przez Rodzinne Centrum Odszkodowań […]

1212, 2016

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podsumowuje listopad 2016 roku

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała w listopadzie 2016 roku umowy o łącznej wartości roszczeń 2.400.000 zł.

W listopadzie 2016 roku Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała z klientami umowy o wartości roszczeń około 2.400.000 zł. Wartość ta może zostać jeszcze skorygowana po oszacowaniu umów, w ramach których nie zostały skompletowane dokumenty niezbędne […]

2311, 2016

Jak odzyskać pieniądze z regulara?

Jak odzyskać pieniądze z regulara?

Regulary, czyli polisy inwestycyjne, to najczęściej toksyczny produkt towarzystw ubezpieczeniowych, taki jak polisolokaty, czy polisy unit-link. To inwestycja na której zarabiają jedynie ubezpieczyciele kosztem swoich klientów. Obiecywane zyski o których była mowa przed zawarciem umowy, w rzeczywistości okazują się być oszustwem.

Podpisywanie przez klientów takich umów, to skutek braku wiedzy i doświadczenia […]

2111, 2016

Polisa unit – link – Jak odzyskać pieniądze z takiej polisy?

Polisa unit – link – Jak odzyskać pieniądze z takiej polisy?

 

Istnieje co raz większą szansa na odzyskanie całości pieniędzy przy zerwaniu umowy na polisę unit-link lub podobny produkt.

Polisy unit link i inne polisy inwestycyjne, to dobry sposób na dodatkowy zysk. Niestety zyski te są odczuwalne wyłącznie dla towarzystw ubezpieczeniowych i pośredników. Natomiast klient na polisolokatach […]

2111, 2016

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podsumowuje październik 2016 roku.

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała w październiku 2016 roku umowy z klientami o łącznej wartości roszczeń ponad 1.026.000,00 zł.

W październiku 2016 roku Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała z klientami umowy o wartości roszczeń ponad 1.026.000,00 zł. Wartość ta może zostać jeszcze skorygowana po oszacowaniu umów, w ramach których nie zostały skompletowane […]