Zarząd Rodzinnego Centrum Odszkodowań S.A. wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Chopina 41/2 w Lublinie.

Zgodnie z wymogami wynikającymi z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wszystkie akcje spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych od 1 marca 2021 roku podlegają obowiązkowej dematerializacji w rejestrze akcjonariuszy.