Jak odzyskać pieniądze z regulara?

Regulary, czyli polisy inwestycyjne, to najczęściej toksyczny produkt towarzystw ubezpieczeniowych, taki jak polisolokaty, czy polisy unit-link. To inwestycja na której zarabiają jedynie ubezpieczyciele kosztem swoich klientów. Obiecywane zyski o których była mowa przed zawarciem umowy, w rzeczywistości okazują się być oszustwem.

Podpisywanie przez klientów takich umów, to skutek braku wiedzy i doświadczenia w branży ubezpieczeniowej, co jest wykorzystywane przez pośredników ubezpieczeniowych, którzy na tej niewiedzy zarabiają.

Regulary które miały oznaczać regularnie wpłacane składki na opłacalną polisę na przyszłość, to tak naprawdę regularny dopływ środków dla towarzystw ubezpieczeniowych i banków.

Dla klienta wpłata składek oznacza to samo, co składanie pieniędzy „do skarpety”. Różnica jest jednak taka, że z pieniędzy z polisy nie możemy skorzystać w dowolnym momencie.

Umowa na tego typu polisy to wieloletnie zobowiązanie, które uniemożliwia wcześniejsze wyjęcie zgromadzonych pieniędzy. Możemy odzyskać jedynie ich część. Wygląda to tak, że im wcześniej zdecydujemy się na zerwanie polisy, tym więcej stracimy pieniędzy.

Co można zrobić w takiej sytuacji?

Pomimo wysokiego skomplikowania warunków umowy na regulara, dobry prawnik jest w stanie znaleźć w niej nieścisłości i bezprawne zapisy. Jest to później podstawą do roszczenia o zwrot zatrzymanej części pieniędzy przy likwidacji polisy.

Odzyskanie pobranych pieniędzy tytułem opłaty likwidacyjnej jest jak najbardziej możliwe.

Ważne, aby skorzystać z pomocy dobrej kancelarii prawnej, która ma za sobą wygrane podobne sprawy. W toku są tysiące podobnych spraw, z których co raz więcej jest wygrywana przez poszkodowanych klientów. Głównym argumentem do odzyskania pieniędzy jest niezgodność klauzuli o pobieraniu opłat za rozwiązanie umowy, do której przychyla się Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Istotna w sprawie może być również opinia o którą można poprosić Rzecznika Finansowego.