Usługi uzyskiwania odszkodowań przez Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. są już dostępne w sieci agencyjnej Family Brokers S.A.

Family Brokers S.A. rozpoczyna dystrybucję usług uzyskiwania odszkodowań oferowanych przez Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. Spółka jest partnerem w sprzedaży oferty RCO S.A. w ogólnopolskiej sieci agencji.

Jest to kolejny dodatkowy produkt, o który powiększyła się oferta brokera.

Family Brokers S.A. jest pierwszą siecią agencyjną, która dysponuje usługą uzyskiwania odszkodowań. Zarząd szacuje, że w związku z dynamicznie rozbudowywaną siecią sprzedaży, nastąpi również ogromny wzrost zainteresowania nowymi produktami, w tym w szczególności usługą oferowaną przy współpracy z RCO S.A. 

Obecnie, oprócz nowej usługi, Family Brokers S.A. oferuje pożyczki pozabankowe, niebankowe rachunki miniBILL przy współpracy z Grupą LEW S.A., a poprzez dedykowaną sieć Family Money produkty inwestycyjne. Tym samym broker posiada już 4 rodzaje produktów, które dystrybuuje w ramach sieci agencyjnej. 

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. świadczy kompleksowe usługi dla klientów indywidualnych w obszarze zastępstwa poszkodowanych w postępowaniach mających na celu uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za wszelkie skutki zdarzeń rodzących odpowiedzialność sprawców zdarzeń oraz ubezpieczycieli. RCO S.A. reprezentuje ofiary i ich bliskich – poszkodowanych na skutek wypadków komunikacyjnych nawet z 1997 roku, a także w przypadkach kiedy została zawarta ugoda na wcześniejszym etapie, w celu uzyskania kwot sięgających kilkuset tysięcy złotych. Oprócz wypadków komunikacyjnych RCO S.A. specjalizuje się również w doradztwie w zakresie odszkodowań za błędy medyczne, wypadki przy pracy i wypadki w rolnictwie. Spółka doradza w sprawach spadkowych, majątkowych, rodzinnych i innych wynikłych z wypadku.

Futuris S.A. posiada 50.000 akcji RCO S.A., które stanowią 50% w kapitale zakładowym spółki. Pozostałe 50% posiada Pan Krzysztof Niedźwiedź – Prezes Zarządu RCO S.A.

Family Brokers S.A. buduje ogólnopolską sieć sprzedaży produktów finansowych z sektora bankowego oraz pozabankowego dedykowanych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Stale poszerzana jest zarówno sieć dystrybucji, jak i wachlarz produktów.

Na 29 lutego 2016 roku sieć Family Brokers S.A. liczy 406 agencji pośrednictwa finansowego działających w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim, łódzkim, świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, mazowieckim, lubelskim, małopolskim i podkarpackim. 

Equitier S.A. posiada 100.000 akcji Family Brokers S.A., które stanowią 100% w kapitale zakładowym spółki.