Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała pierwsze 16 umów z klientami.

Obecnie usługi Rodzinnego Centrum Odszkodowań sprzedaje 7 Przedstawicieli Regionalnych działających w województwach: podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, lubelskim i zachodniopomorskim. Spółka jest w trakcie budowania Działu Handlowego.

Spółka została zarejestrowana 18 marca 2016 roku. Już po pierwszym miesiącu działalności podpisała 16 umów z klientami, których Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. reprezentować będzie w dochodzeniu odszkodowania lub zadośćuczynienia.

RCO S.A. świadczy kompleksowe usługi dla klientów indywidualnych w obszarze zastępstwa poszkodowanych w postępowaniach mających na celu uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za wszelkie skutki zdarzeń rodzących odpowiedzialność sprawców zdarzeń oraz ubezpieczycieli. RCO S.A. reprezentuje ofiary i ich bliskich poszkodowanych na skutek wypadków komunikacyjnych nawet z 1997 roku, a także w przypadkach kiedy została zawarta ugoda na wcześniejszym etapie w celu uzyskania kwot sięgających kilkuset tysięcy złotych. Oprócz wypadków komunikacyjnych RCO S.A. specjalizuje się w doradztwie w zakresie odszkodowań za błędy medyczne i wypadki przy pracy. Spółka doradza w sprawach spadkowych, majątkowych, rodzinnych i innych wynikłych z wypadku.