Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała pierwsze 16 umów z klientami, w tym trzy za pośrednictwem Family Brokers S.A. (podmiotu w 100% zależnego od Equitier S.A.).

Obecnie usługi Rodzinnego Centrum Odszkodowań sprzedaje 7 Przedstawicieli Regionalnych działających w województwach: podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, lubelskim i zachodniopomorskim. Spółka jest w trakcie budowania Działu Handlowego, który oprócz sprzedaży własnej opiera się o współpracę z Family Brokers S.A. (operatorem finansowym zależnym w 100% od Equitier S.A. posiadającym ok. 500 agentów w całej Polsce).

Spółka została zarejestrowana 18 marca 2016 roku. Już po pierwszym miesiącu działalności podpisała 16 umów z klientami, których Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. reprezentować będzie w dochodzeniu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Trzy z tych umów zostało podpisanych dzięki współpracy z Family Brokers S.A.

Futuris S.A. posiada 50.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A  o wartości nominalnej 1,00 zł każda RCO S.A., które stanowią 50% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

Pozostałe 50% akcji imiennych serii A posiada powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu RCO S.A. Pan Krzysztof Niedźwiedź.

RCO S.A. świadczy kompleksowe usługi dla klientów indywidualnych w obszarze zastępstwa poszkodowanych w postępowaniach mających na celu uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za wszelkie skutki zdarzeń rodzących odpowiedzialność sprawców zdarzeń oraz ubezpieczycieli. RCO S.A. reprezentuje ofiary i ich bliskich poszkodowanych na skutek wypadków komunikacyjnych nawet z 1997 roku, a także w przypadkach kiedy została zawarta ugoda na wcześniejszym etapie w celu uzyskania kwot sięgających kilkuset tysięcy złotych. Oprócz wypadków komunikacyjnych RCO S.A. specjalizuje się w doradztwie w zakresie odszkodowań za błędy medyczne i wypadki przy pracy. Spółka doradza w sprawach spadkowych, majątkowych, rodzinnych i innych wynikłych z wypadku.

Family Brokers S.A. buduje ogólnopolską sieć sprzedaży produktów finansowych z sektora bankowego oraz pozabankowego dedykowanych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

Equitier S.A. posiada 100.000 akcji Family Brokers S.A., które stanowią 100% w kapitale zakładowym spółki.