Co to są polisy unit-link?

Polisy unit-link, to fundusze inwestycyjne zebrane w jeden produkt. Są to polisy długoterminowe, objęte minimalnym ubezpieczeniem. Składki takiej polisy mogą być rozdzielone pomiędzy fundusze kilku towarzystw funduszy inwestycyjnych. Głównym celem polisy unit-link jest inwestowanie gromadzonych pieniędzy, co umożliwia ominięcie płatności podatku Belki od uzyskanych profitów z polisy.

Unit-link to nowoczesna forma ubezpieczenia, która łączy jednocześnie fundusz inwestycyjny oraz niewielką ochronę w razie śmierci. Taka polisa różni się od typowej polisy tym, że ta standardowa obejmuje ubezpieczenie na życie, plus wybrany fundusz inwestycyjny. W takim przypadku duża część składki przeznaczona jest na ubezpieczenie na życie, a tylko reszta zostaje inwestowana.

Natomiast ubezpieczenia unit-link, to wiele funduszy zarządzanych przez różne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, w tym zagraniczne, spośród których możemy wybrać gdzie lokować swoje pieniądze. Przy tych funduszach, ochronne ubezpieczenie na wypadek śmierci jest znikome, często wynoszące jedynie 1 zł z kwoty składki. Ta ochrona jest w tym przypadku potrzebna jedynie do tego, aby wykorzystać korzyści z konstrukcji prawnej ubezpieczenia na życie, a głównym celem jest inwestycja. Oznacza to, że klient może gromadzić oszczędności w indywidualnym portfelu, czyli kilku funduszach prowadzonych przez wybrane towarzystwa inwestycyjne.

Polisy unit-link to popularny model inwestycji na zachodzie i coraz bardziej propagowany także w Polsce.