Błąd medyczny – na co może liczyć poszkodowany?

Błąd medyczny jest to zaniedbanie, zaniechanie podjęcia odpowiednich działań medycznych lub inne nieumyślne działanie, które doprowadziło do szkody pacjenta, komplikacji zdrowotnych lub śmierci.

Błąd medyczny dotyczy zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek, dentystów, położnych i innych osób personelu medycznego.

 

Każda sytuacja, która doprowadziła do błędu w sztuce lekarskiej, jest podstawą do roszczenia rekompensaty dla poszkodowanego pacjenta.

 

Świadczenia, jakich można dochodzić, to zadośćuczynienie, odszkodowanie i renta.

Zadośćuczynienie przyznawane jest zazwyczaj za straty niematerialne. Jest rekompensatą za cierpienie fizyczne i psychiczne, stres i ból.

Rentę otrzymują osoby, u których stwierdzono trwały uszczerbek na zdrowiu, powodujący stałe dodatkowe koszty. Dotyczy to także sytuacji, gdy osoba trwale lub częściowo utraci zdolność do pracy.

Odszkodowanie, to rekompensata głównie za straty materialne. Wylicza się je na podstawie wielu czynników.

Są to przede wszystkim: dodatkowe leczenie i rehabilitacja, zakup leków, koszty dodatkowych badań i wizyt lekarskich, koszty dojazdów do lekarza, konieczność stosowania specjalnej diety, konieczność przystosowania mieszkania do osoby poszkodowanej, przystosowanie do innego zawodu – jeśli stan zdrowia nie pozwala lub ogranicza wykonywanie dotychczasowej pracy.

Nasi doświadczeni prawnicy są w stanie pomóc każdemu, kto chce wyegzekwować należną rekompensatę.

Nie poddawaj się. Zadzwoń, a bezpłatnie udzielimy potrzebnych informacji i wywalczymy dla Ciebie najwyższe możliwe odszkodowanie za błąd medyczny.