Błąd medyczny – kiedy możemy ubiegać się o odszkodowanie?

Nasze zdrowie i życie często powierzamy lekarzom. Nie zawsze jednak wychodzi nam to na zdrowie.

Jesteśmy bezradni wobec pomyłek, jakie zachodzą przez niekompetencje służby zdrowia. Takie pomyłki narażają pacjentów na dodatkowe cierpienia i wydłużają czas leczenia.

Nie każdy ma siły na procesowanie się ze szpitalem, a czasami nawet nie wie, że za błąd medyczny należy się jakiekolwiek odszkodowanie.

Na szczęście z roku na rok ta świadomość wzrasta i co raz więcej pozwów oraz skarg z tytułu błędów medycznych wpływa do prokuratury. Sądy także chętniej przyznająco raz większe odszkodowania poszkodowanym pacjentom.

Pozwy dotyczą zarówno strat materialnych jak i niematerialnych, takich jak np. cierpienie fizyczne i psychiczne, poniżenie, ból, pogorszenie jakości życia.

Błędy medyczne nie zawsze są popełniane tylko przez lekarzy. Dotyczy to także całego personelu medycznego. Mogą to być także pielęgniarki, dentyści, ratownicy medyczni.

 

Kiedy możemy ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny?

 

Istotny jest czas, w którym zgłosimy sprawę. Zgodnie z prawem mamy 10 lat na uświadomienie sobie, czy lekarz popełnił błąd i wystąpiły tego konsekwencje. Od chwili, kiedy o tym zdecydujemy, mamy jeszcze 3 lata na złożenie wniosku.

Przyznawanie odszkodowań regulują przepisy Kodeksu Cywilnego, m.in. art. 444, 445 i 415. Musimy zdecydować, czy chcemy przeprowadzić sprawę karną przeciwko lekarzowi, czy wybieramy proces cywilny, który pozwoli tylko na wyegzekwowanie odszkodowania za błąd medyczny od ubezpieczyciela szpitala.

Od 2012 roku istnieje możliwość przyspieszenia postępowania poprzez skierowanie sprawy do Wojewódzkiej Komisji do Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, która wstępnie rozpatruje, czy doszło do błędu w sztuce lekarskiej i czy należne jest odszkodowanie.

Aby rozpocząć cały proces, niezbędna jest pełna dokumentacja medyczna. Warto pamiętać, że mamy prawo do wglądu w naszą dokumentację oraz do kopii poświadczonej za zgodnością z oryginałem. Tą możliwość daje nam art. 26 i art. 27 ustawy z dn. 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.